Други дейности

Социалнополитическа ангажираност


Социалнополитическа дейност на фирмите

Всички компании в корпоративна група ЛИТЕКС имат социалноотговорно бизнес поведение. При реализиране на своите производствени и търговски процеси дружествата оперират в съответствие с действащите закони. Икономическата стабилност на корпоративната група позволява осигуряването на добри работни места и справедливо заплащане. Спазват се безопасни условия на труд при производствените дейности, като се отделя съществено внимание на опазването на околната среда.

Компанията не отпуска средства на политически партии, организации или техни представители и не участва в партийна политика.

Същевременно обаче дружествата ЛИТЕКС заемат силна обществена позиция по всички социални въпроси, които засягат правата и интересите на компаниите, акционерите, служителите и клиентите.

ЛИТЕКС КОМЕРС АД е член на Българската търговско промишлена палата, както и на Българската стопанска камара.

През 2006-та година, за активната си обществена дейност, мажоритарният собственик на ЛИТЕКС КОМЕРС - г-н Ганчев е отличен с приз за почетен гражданин на град Ловеч.

За празника на Ловеч през месец май 2007 г., г-н Гриша Ганчев подарява на града бронзова статуя на изправен конник - символ на свободата, на стойност 160 000 евро, както и статуя на Екзарх Йосиф на стойност 140 000 евро.

Социалнополитическа дейност на служителите

Всички служители в групата ЛИТЕКС са свободни да изразяват мнение и да участват в политическия и обществен живот както намерят за добре, без да засягат репутацията на групата.
 

News

    • (Очаквайте скоро)