Дейности

Бизнес история


ЛИТЕКС КОМЕРС е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления.

Компанията стартира дейността си през 1990 г. в гр. Ловеч като дружество с ограничена отговорност. След разрастването си през 1999г. дружеството е трансформирано в акционерно. През 2002 г. седалището и адресът на управление на ЛИТЕКС КОМЕРС се премества в столицата София.

Авторитетът и стабилността на ЛИТЕКС КОМЕРС АД се утвърждават особено силно в периода на икономическата криза и срива на пазара на горива у нас през 1997г. ЛИТЕКС е една от малкото български компании, които не прехвърлят инвестициите си в чужди банки и предприятия зад граница. С това компанията доказва дългосрочните си намерения за развитие на бизнеса и стимулиране на пазарната икономика именно на родния пазар.

Компанията се разраства и започва своята бизнес експанзия не само в търговията с петролни продукти, но и в редица други отрасли: енергетика, хранителна промишленост, транспорт, туризъм, финанси, недвижими имоти, автомобилостроене и др.

През годините Литекс твърдо поддържа политика на не-ангажиране с политически проекти.

Днес ЛИТЕКС е един от най-големите инвеститори в страната, като общата стойност на инвестициите надхвърля 250 000 000 евро.

За отминалите години ЛИТЕКС КОМЕРС успява да натрупа регистриран капитал от 43 000 000 евро.

Към този момент групата осигурява работа на над 3000 човека.
 

News

    • (Очаквайте скоро)