Други дейности

Благотворителност


Ежегодно по решение на акционерите на ЛИТЕКС КОМЕРС АД се заделят средства от печалбата за благотворителна дейност. Получатели на даренията са училища, болници, социални домове и хора в неравностойно положение.

През 2006-та година дружеството взима активно участие в акция за подпомагане на бедстващи общини. За преодоляване на щетите от наводнения са подпомогнати седем общини.
News

    • (Очаквайте скоро)