Дейности

Корпоративна информация

 • Бизнес история

  ЛИТЕКС КОМЕРС е утвърдено дружество с повече от двадесет годишна история, което развива успешна търговска дейност в много направления...

 • Структура и управление

  Структурата на ЛИТЕКС е изградена така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на проекти в целевите за компанията области...

 • Мисия и цели

  Мисията на нашето дружество се изразява в отговорно и лоялно бизнес поведение спрямо нашите клиенти, нашите инвеститори, нашите партньори, нашите служители и ...

 • Стратегия

  ЛИТЕКС се опитва да постигне всичко, което е необходимо, за да поддържа постоянно нарастване на ...

 • Партньори

  Доверие, сигурност и взаимно уважение са основните компоненти на всяко дълготрайно бизнес партньорство...


News

  • (Очаквайте скоро)